„ Dielektrisko cimdu un sprieguma radītāju pārbaude ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/48
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Remit"
Uzvarētāja cena: 454.50 EUR bez PVN