„ Elektroniskā akumulatoru testera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/55
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT AUTOMOTIVE"
Uzvarētāja cena: EUR 584.00 bez PVN