„ Lietus ūdeņu kanalizācijas trases izbūve Kārklu ielā 24, Daugavpilī ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/78
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "KONNA"
Uzvarētāja cena: 1073.21 EUR bez PVN