„ Nekustamā īpašuma apdrošināšana Jātnieku ielā 90, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/88
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”
Uzvarētāja cena: EUR 170.00 bez PVN