„ Pagaidu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana“ Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai” “A” un “B” daļā projekta realizācijai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/17 KF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Geo consultants"
Uzvarētāja cena: 4900.00 EUR bez PVN