„ Saimniecības ēkas Dzintaru ielas 38, Daugavpilī nojaukšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/77
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "BORG"
Uzvarētāja cena: 13535.60 EUR bez PVN