„ Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārveidošanas apakšstacijā SP-10 uzstādīšana, Jātnieku ielā 90, Daugavpilī. ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/61
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Viza"
Uzvarētāja cena: 643.37 EUR bez PVN