„Akumulatoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/83
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latakko Serviscentru tīkls"
Uzvarētāja cena: 4648.00 EUR bez PVN