„Akumulatoru uzlādēšanas iekārtas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/37
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Serviss Zemgaļi"
Uzvarētāja cena: 158.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.05.2014.