„Apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšana administrācijas ēkā objektā Kārklu iela 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/97
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “EVOR LATGALE”
Uzvarētāja cena: 517,83 eur bez PVN