„Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/18
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ALFA DROŠĪBA GROUPS"
Uzvarētāja cena: 876.00 EUR bez PVN