„Asfalta seguma bedru remonts AS “Daugavpils satiksme” piederošajās teritorijās”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/56
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta