„Atbalsta sienas izbūve Viestura-Stacijas ielas sliežu ceļa posmā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/06/ERAF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Pārtraukta

Dokumentācija:

Darbu daudzumu saraksts

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta