„Audioreklāmas pakalpojumi AS „Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr. ASDS/2017/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AS "Radio SWH"
Uzvarētāja cena: maksa par vienu raidlaiku EUR 3.50, maksa par viena reklāmas ruļļa izgatavošanu – EUR 20.00