„Autogāzes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/41
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"
Uzvarētāja apraksts: Viszemākā piedāvāta cena laikā posmā no 20.04.2015. līdz 26.04.2015.
Uzvarētāja cena: 3512.00 EUR bez PVN