„Autogāzes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/38
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latvijas propāna gāze"
Uzvarētāja cena: ar 10% atlaidi par katru litru ar līgumcenu līdz EUR 1396.00 bez PVN