„Automātiskās atsūknēšanas sistēmas uzstādīšana notekūdeņu atsūknēšanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/68
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta