„Automātiski paceļamo vārtu(3gab.) iegāde un montāža”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Pordego"
Uzvarētāja cena: EUR 6446.28 bez PVN