„Automātiski paceļamo vārtu drošības ierīču iegāde un uzstādīšana (troses pārrāvuma gadījumā)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/15
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Hekken"
Uzvarētāja cena: 516.63 EUR bez PVN