„Automātiski paceļamo vārtu iegāde un montāža”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/65
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Progate"
Uzvarētāja cena: 1974.00 EUR bez PVN