„Automobiļa iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/26
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija cenu aptaujai

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ARDEN TRADE"
Uzvarētāja cena: EUR 19 900.00.