„Autoriepu atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/32
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Juva
Uzvarētāja cena: 3238.20 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 14.05.2014.