„Autoriepu atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latakko serviscentru tīkls"
Uzvarētāja cena: 3150.00 EUR bez PVN