„Biroja papīra iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/33
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HERMESS"
Uzvarētāja cena: EUR 907.85.