„Bīstamo atkritumu – nolietotu koka gulšņu izvešana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/11
Dokumentācija:

Dokumentācija

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem 22.02.2023.

Uzvarētāja nosaukums: Izbeigts bez rezultāta