„Bīstamo atkritumu izvešana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/50
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Bīstamo atkritumu serviss”
Uzvarētāja cena: EUR 1140.00 bez PVN