„BĪSTAMO ATKRITUMU IZVEŠANA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/7
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts