„BĪSTAMO ATKRITUMU IZVEŠANA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/17
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA „ALL recycling”
Uzvarētāja cena: 3210,00 EUR bez PVN.