„Bīstamo atkritumu izvešana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/15
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts