„Bīstamo iekārtu pārbaužu pakalpojumu saņemšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/36
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” TUV Rheinland Grupa
Uzvarētāja cena: 335.00 EUR bez PVN