„Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/36
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik"
Uzvarētāja cena: 635.00 EUR bez PVN