„Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/19
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”
Uzvarētāja cena: 500,00 EUR