„Būvniecības ieceres ''Kabeļlīnijas izbūve no Depo Jātnieku ielā 90 līdz Stropu ciematam'' būvuzraudzības nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/24/KF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "NDelektrA"
Uzvarētāja cena: 2940.00 EUR bez PVN