„Būvprojekta izstrāde gāzes katlu uzstādīšanai ražošanas ēku apkurei Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2024/22
Dokumentācija:

Dokumentācija

Grozījumi dokumentācijā:

Grozījumi dokumentācijā

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts