„Būvprojektu ekspertīzes veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/15
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: A un B daļā SIA "ALFINA"
Uzvarētāja cena: EUR 8 377.00 bez PVN