„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā "Elektroautobusu uzlādes stacijas uzstādīšana Kārklu ielā 24, Daugavpilī"”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/1
Dokumentācija:

Dokumentācija