„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana“ Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/19/KF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta