„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana“ Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/21/KF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,GEO CONSULTANTS’’
Uzvarētāja cena: EUR 1400,00 bez PVN