„Ceha ēkas jumta seguma remonts, 18. Novembra ielā 10, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/79
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Defass-D"
Uzvarētāja cena: 835.62 EUR bez PVN