"Darba apģērbu noma AS „Daugavpils satiksme” vajadzībām"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/75
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lindstrom"
Uzvarētāja cena: EUR 84.54 bez PVN viens komplekts