„DARBA APĢĒRBU IEGĀDE”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/92
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts