„Datoru un printera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/46
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latinsoft", SIA "CRC"
Uzvarētāja apraksts: "A" daļa SIA "Latinsoft" līgumcena 1635.90 EUR bez PVN "B" daļa SIA "CRC" līgumcena 159.00 EUR bez PVN.
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.07.2014.