„Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/99
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: IU "Medicīniskā dezinfekcija"
Uzvarētāja cena: 24,00 EUR bez PVN par deratizāciju, 8.00 EUR bez PVN par dezinsekciju, un, 2,00 EUR bez PVN par vienu apstrādi