„Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/112
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Uzvarētāja cena: 23,48 EUR bez PVN par deratizāciju, 7.88 EUR bez PVN par dezinsekciju, un, 0,022 EUR bez PVN par vienu apstrādi 10 objektos