„Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/93
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Uzvarētāja cena: EUR 23.48 par deratizācijas pakalpojumiem un EUR 13.90 par dezinsekcijas pakalpojumiem.