„Divu datoru un skenera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/09
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvajums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA " Print & Serviss ", "B" daļa - SIA "CRC"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: "A" daļa - 1169.00 EUR bez PVN, "B" daļa - 201.99 EUR bez PVN