„Dokumentācijas mapju skapja izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/61
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DeKorts M”
Uzvarētāja cena: 545.45 EUR bez PVN