„Elektroinstrumentu un pneimatisko instrumentu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/14
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Sparks A
Uzvarētāja cena: 3831.85 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 08.05.2014.