„Elektromehānisko celtņu (12 gab.) iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/01
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT Automotive"
Uzvarētāja cena: EUR 48 924.00 bez PVN