„Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA Energokomplekss; "B" daļa - SIA Vecais Makss
Uzvarētāja cena: "A" daļa - 9461.83 EUR bez PVN; "B" daļa - 15419.90 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.08.2014.